En aquesta pàgina s'expandirà el contingut de cada exercici, cada gif té una descripció i una bona pràctica i un objectiu "extended". La versió extended és la que estarà en aquesta pàgina