log out

Hola Name,

Et presentem la recopilació d'exercicis que recomanem realitzar els dies d'entrenament lliure que són el Dilluns i el Diumenge.

Entrenament específic de simetria

Importància d'aquest entrenament i beneficis

Treballem la simetria, per compensar la desalineació del cos provocada per la pràctica del rem.

Treballem específicament els músculs antagonistes de la remada, que no treballem en els entrenaments específics de rem.

Desenvolupem la musculatura interna, estabilitzadora, subtil, que probablement tenim subdesenvolupada a causa del sobredesenvolupament de la musculatura grossa.

Elongació dels músculs que es troben invariablement escurçats a causa del treball concèntric i de càrrega i a la insuficiència d'estiraments.

Accedeix