Joaquim Garcia

Objectiu setmanal

Seguim amb l'objectiu de millorar la capacitat cardiaca, reduir ritme de pulsacions per minut, realitzant la seqüència d'exercicis en continu, respectant els temps de descans.

Objectiu mensual

Aquest mes farem dues setmanes de zona 2, poc volum, més intensitat i repeticions, i duració una mica més llarga de cada entrenament. La tercera setmana augmentarem lleugerament la càrrega i la quarta serà de recuperació.

Bloc I

ABS 1

No dobleguem les cervicals endavant, genolls junts, mans verticals.

TRX 1

Mantenim les caderes bloquejades, sense moviment. El cul alineat amb els genolls i la columna.En aquest cas són 2fps més que en l'altre.

TRX 2

Mantenim cervicals alineades amb la columna, no avancem el cap. Esquena recta, no es doblega. Cul alineat amb genolls i cap.

Comentaris fisio

Atenció quan realitzis l'exercici X hauras de .......................

Bloc II

Bloc II